Mulčování je jednou z nejčastějších technik udržení vláhy a živin v půdě a udržení plevele mimo ni. V zásadě se jedná o překrytí půdy, ať už v okolí stromu nebo například na záhonu, živočišnou nebo člověkem vyrobenou hmotou. Je sice pravda, že všeobecně vypadá mulčovací kůra lépe než pouhá textilie, ale každý materiál má své výhody a nevýhody. Takže jaké jsou nejjednodušší formy mulčování a jaké mají výhody?

Mulčování trávou/slámou

Mulčování trávou či slámou je bezkonkurenčně nejjednodušší a nejméně nákladný způsob pro mulčování v rámci domácnosti. Většina dnešních zahrad je pokryta ve výrazně větším měřítku trávníkem než záhony, a tak je nevyužité posekané trávy vždy dostatek. Kromě kompostování posečené trávy se ale dá tráva využít i k mulčování, posečená tráva totiž plní mnoho funkcí pokročilých materiálů – udrží vlhkost v půdě, brání erozi a pomáhá vytvářet mikroklima.

Použití trávy na záhoncích je ale třeba si pořádně rozmyslet. Pokud není trávník ve skvělém stavu a bez plevelných rostlin, je tráva skvělou variantou pro kůru. Tedy alespoň krátkodobě. Pokud je ale hmota plná plevelných rostlin, pouze rozšíříme plevel do záhonků, což v dlouhodobém horizontu přinese více škody a práce než užitku. Nicméně, pokud pouze chceme uchránit menší stromky a keře od veder a udržet vlhkost v okolí kořenového systému, tráva by mohla být dostačující.

Mulčování kůrou

Mulčovací kůra se běžně používá v okolí okrasných rostlin či v zónách, kde není trávník či rostlinstvo všeobecně žádoucí, např. cestičky, okolí jezírek či přechodové zóny mezi užitkovými a relaxačními částmi zahrady. Na rozdíl od trávy vypadá v okolí stromů či okrasných rostlin kůra skvěle i po delší době, a přitom nedovoluje většině rostlin prorůst skrz vlastní vrstvu. Mulčovacích kůr je navíc velké množství, a tak může každý zvolit odstín či kombinaci odstínů podle svého uvážení a esteticky si vyhrát.

Samozřejmě má mulčovací kůra i svoje nevýhody. Dá se říci nevýhodu a tou je pořizovací cena. Dá se samozřejmě koupit i nejlevnější varianta, která je plně dostačující, ale dražší kůry mají své estetické výhody a často i o něco delší životnost – kůra je totiž stále přírodním materiálem podléhajícím zkáze a postupně tlí. Je tedy počítat s obměnou kůry, protože po jisté době ztratí své vlastnosti, ale tato obměna je většinou třeba až po několika letech. Také je třeba dodat, že je třeba použít alespoň 8 až 10 centimetrovou vrstvu, jinak kůra nebude plnit svou úlohu.

Mulčování tkanou/netkanou textilií

Asi dnes nejčastěji vídaný způsob mulčování záhonů je textilie, občas folie. Jedná se o nejdražší z těchto tří variant, ale také nejúčinnější a často používanou v kombinaci s prvními dvěma druhy. Textilii samozřejmě lze použít samostatně, ale je třeba si uvědomit, že musíme vzít v potaz úlohu fólie. Na jižní Moravě je v průměru tepleji a méně srážek než na západě Čech, a tak na jihu nelze použít slabou textilii a očekávat stejný výsledek. Na rozdíl od předchozích dvou možností ale textilie téměř perfektně udrží plevel mimo vytyčenou oblast. Pokud nakombinujeme textilii a kůru, tak můžeme použít jenom cirka 5 cm kůry a zvýšíme odolnost rostlin vůči vedrům a suchu. Pokud je v plánu textilii po sezóně odstranit, je lepší použít levnější a méně odolnou netkanou, pokud ale očekáváme, že místo bude více namáháno, tkaná textilie poslouží lépe.